Tuyển dụng

Tuyển dụng
Cùng kiến tạo nên những cơ hội cho
một thế giới của kỷ nguyên công nghệ mới
Với văn hóa lấy con người làm trung tâm, chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển môi trường giúp bạn phát triển và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.
Lộ trình thăng tiến<br>rõ ràng
Lộ trình thăng tiến
rõ ràng
Văn hóa học tập<br>không ngừng
Văn hóa học tập
không ngừng
Teambuilding, Outing
Teambuilding, Outing
Môi trường làm việc năng động
Môi trường làm việc năng động
Kiểm tra sức khỏe<br>định kỳ
Kiểm tra sức khỏe
định kỳ
Cùng kiến tạo nên những cơ hội cho <br> một thế giới của kỷ nguyên công nghệ mới

Cơ hội việc làm

RPA Developer
As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing the operational processes.
Sales executive
As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing the operational processes.
Data Annotation Specialist
As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing the operational processes.
Data Annotation Collaborators
As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing the operational processes.

Văn hóa tổ chức

Cùng nhau kiến tạo những cơ hội!

Liên hệ