LTS GDS
LTS GDS
LTS GDS

Cùng nhau hợp tác để kiến tạo tương lai của thế giới công nghệ.

Với văn hóa lấy con người làm trung tâm, chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển môi trường giúp bạn phát triển và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Văn hóa học tập
không ngừng
Team building, Outing
Môi trường năng động
Kiểm tra sức khỏe
định kỳ

Cơ hội việc làm

RPA Developer

As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing

Sales executive

As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing

LTS GDS
Data Annotation Specialist

As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing

Data Annotation Associate

As a dynamic spin-off of LTS Group, LTS GDS has a great desire to assist companies all over the world save time, cost, and energy by optimizing

Văn hóa tổ chức

Cùng nhau kiến tạo những cơ hội!