Tự động hóa quy trình bằng Robot

Tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp trong thời đại số, Giải pháp tự động hóa RPA giúp chuẩn hóa quy trình, số hóa dữ liệu, vận hành liên tục 24/7 với độ chính xác gần như tuyệt đối.
Cùng LTS GDS, tăng tốc để bứt phá.

Những ngành dẫn đầu áp dụng RPA
Bảo hiểm
Bảo hiểm
Trong ngành Bảo hiểm, có rất nhiều các quy trình với thao tác lặp đi lặp lại. Khi đó, giải pháp tự động hóa bằng robot sẽ là một giải pháp công nghệ nổi bật khi tối ưu hóa quy trình doanh nghiệp
Công cụ