Các dịch vụ BPO khác

Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Kiểm duyệt nội dung, Thu thập dữ liệu, Xác thực dữ liệu, Chuyển đổi dữ liệu

Hỗ trợ xử lý
vấn đề kỹ thuật
Dịch vụ hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối hoặc khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính, phần mềm, phần cứng hoặc kết nối mạng. Dịch vụ có thể hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
Hỗ trợ xử lý<br>vấn đề kỹ thuật
Kiểm duyệt nội dung
Giám sát và theo dõi nội dung do người dùng sáng tạo dựa trên các nguyên tắc cụ thể của từng nền tảng quy định để quyết định quyền xuất bản nội dung.
Kiểm duyệt nội dung
Trung tâm chăm sóc
khách hàng
Trung tâm chăm sóc khách hàng là bộ phận tập trung xử lý các cuộc gọi đến và đi của khách hàng.
Trung tâm chăm sóc<br>khách hàng
Thu thập dữ liệu
Thu thập tập dữ liệu ở đa dạng các thể loại giúp quá trình xử lý dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo có chất lượng tốt nhất.
Thu thập dữ liệu
Xác thực dữ liệu
Xác định và sửa lại các chú thích dữ liệu sai, từ đó cho phép máy học đạt được hiệu suất tốt hơn ở quy mô lớn.
Xác thực dữ liệu
Chuyển đổi dữ liệu
Chuyển đổi dữ liệu để giúp cho dữ liệu được tổ chức tốt hơn, cải thiện chất lượng và tối đa hóa giá trị.
Chuyển đổi dữ liệu