Cùng đi tìm giải pháp cho bài toán của doanh nghiệp!

Các dịch vụ BPO khác

Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Kiểm duyệt nội dung, Thu thập dữ liệu, Xác thực dữ liệu, Chuyển đổi dữ liệu

Hỗ trợ xử lý vấn đề kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối hoặc khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính, phần mềm, phần cứng hoặc kết nối mạng. Dịch vụ có thể hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Kiểm duyệt nội dung

Giám sát và theo dõi nội dung do người dùng sáng tạo dựa trên các nguyên tắc cụ thể của từng nền tảng quy định để quyết định quyền xuất bản nội dung.

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Trung tâm chăm sóc khách hàng là bộ phận tập trung xử lý các cuộc gọi đến và đi của khách hàng.

Thu thập dữ liệu

Thu thập tập dữ liệu ở đa dạng các thể loại giúp quá trình xử lý dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo có chất lượng tốt nhất.

Thu âm giọng nói

Thu thập hình ảnh và video

Chụp ảnh

Quay video

Data Validation

Xác thực dữ liệu

Xác định và sửa lại các chú thích dữ liệu sai, từ đó cho phép máy học đạt được hiệu suất tốt hơn ở quy mô lớn.

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu để giúp cho dữ liệu được tổ chức tốt hơn, cải thiện chất lượng và tối đa hóa giá trị.